Intel Processor Graphics 27.20.100.7989

Intel Processor Graphics 27.20.100.7989

Intel Corporation – Freeware – Windows
ra khỏi 22 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Chipset Intel X 3000 kết hợp các tính năng chính có sẵn trong phiên bản đồ họa Intel trước như Dynamic Video Memory Technology (DVMT) cũng như tăng tốc phần cứng cho đồ họa 3D sử dụng Microsoft DirectX * 9.0C và OpenGL * 1.5 X. Trong khi Intel GMA 3 x 00 (946GZ, Q963, Q965, G31, Q33, Q35, G33) hỗ trợ phần mềm vertex shaders và phần cứng pixel shaders trên Shader Model 3.0, Chipset Intel X 3000 sẽ hỗ trợ Shader Model 3.0 với hỗ trợ đầy đủ cho phần cứng vertex shaders và pixel shaders khi được sử dụng với các trình điều khiển mới nhất.

Cốt lõi đồ họa Intel GMA được sử dụng trong các Chipset Intel X 3000 là nền tảng đầu tiên được xây dựng trên kiến trúc này và được gọi là đồ họa Intel X 3000. Các phiên bản tương lai của kiến trúc này sẽ được sử dụng trong tiếp theo thế hệ nền tảng chipset với gia tăng tính năng và khả năng hiệu suất.

Tổng quan

Intel Processor Graphics là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 68.235 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel Processor Graphics là 27.20.100.7989, phát hành vào ngày 03/08/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/11/2010.

Intel Processor Graphics đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel Processor Graphics đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel Processor Graphics!

Cài đặt

người sử dụng 68.235 UpdateStar có Intel Processor Graphics cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.